TANIM

Isı İletimi (Kondüksiyon)                               

Daha çok katı maddelerde görülen ısı iletiminde ısı,cisim içinde bir molekülden diğerine taşınır.Isı iletme elverişliliği,sabit bir değer olarak o cismin bir özelliğini oluşturur. Aslında,ısı iletimi malzemelerdeki moleküler aktifliliğin bir sonucudur.Molekül hareketinin artışı malzemede ısının yükselişine yol açmaktadır.Fazla hareketli olan (enerjisi fazla olan) moleküllerin az hareketli diğer moleküller ile çarpışması sonucu enerjisi fazla olan moleküllerden az olan moleküllere doğru bir takım enerji aktarımı olacaktır.Bu şekilde gerçekleşen ısı iletimi maddeden maddeye değişmektedir.

Kelvin teorisine göre malzeme moleküllerinin mutlak hareketsizlik noktasına ulaştığı sıcaklık derecesi – 273.16 ° C  ‘dir.Isısal enerjileri birbirinden farklı olan malzemeler birbirleriyle temas ettiğinde enerji iletimi sağlanmakta ve her iki malzeme atomlarının enerjileri eşit olunca ısısal denge kurulmuş olmaktadır. Kondüksiyon yolu ile dış kabukta meydana gelen ısı iletimi,kabuğun bünyesindeki malzemelerin kalınlığında (d) ve malzemelerin iç yapı özelliklerine bağlı ısısal iletkenlik katsayısına bağlıdır.Isı iletkenlik katsayısı,homojen bir malzemenin denge şartları altında,iki  yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı 1 K olduğu zaman 1 saatte 1   alandan ve bu alana dik yönde 1 m kalınlıktan geçen (joule) ısı miktarıdır.(1 W/K  = 1.16 * kcal/mh° C )

Yapı kabuğunda söz konusu olan ısı iletimi daha çok kabuğun opak bileşenlerinde gerçekleşir.Isı yalıtım malzemesinin kullanımıyla minimize edilebilir.